Současný stav kaple Nejsvětější Trojice a sv. Václava v Praze - Ďáblicích

Do 70. let dvacátého století (do r. 1976) sloužila kaple k pravidelným bohoslužbám a k oslavám církevních svátků. Po odvozu inventáře pak postupně chátrala. Do r. 2006 patřila Arcibiskupství pražskému. Od prosince téhož roku je kaple opět majetkem Řádu Křižovníků s červenou hvězdou. Jeho tehdejšímu velmistrovi a generálovi Mgr. Jiří Kopejskovi, O. Cr. nebyl další osud kaple lhostejný. Hned v r. 2006 tu byla sloužena štědrovečerní půlnoční mše sv. s velkou účastí lidí (asi 150 osob). Začaly se zde konat pravidelné měsíční nedělní bohoslužby. Kaple dostala v r. 2008 také nový rozvod elektrického proudu a varhany, do té doby s měchem jen na nožní pohon, byly osazeny novým elektrickým ventilátorem. V témže roce byly vymalovány i stěny kaple. Následně byly restaurovány fresky ve vnitřním prostoru kaple. V současné době probíhá restaurace venkovních soch a  plánuje se odborné vyčištění oltáře.

ad