Stručná historie kaple Nejsvětější Trojice a sv. Václava v Praze - Ďáblicích

KAPLE NEJSVĚTĚJŠÍ TROJICE V ZÁMKU RYTÍŘSKÉHO ŘÁDU KŘIŽOVNÍKŮ S ČERVENOU HVĚZDOU V PRAZE - ĎÁBLICÍCH
 

Spolu se zámkem byla  do současné podoby vystavěna roku 1755. V dřívějším zámku, který roku 1731 vyhořel, byla kaplička velmi chudá.

O znovuvybudování zámku a větší kaple v něm se přičinil tehdejší místní duchovní správce Jan Střecha. Stavba byla provedena nákladem řádu. Na kapli darovala matka výše uvedeného administrátora Judita Střechová 2000 zlatých. Kaple byla benedikována generálem a velmistrem Antonínem Jakubem Suchánkem.

Kaple zaujímá střed průčelního křídla zámku v celé jeho výši. Nad průčelním štítem stojí socha sv. Václava a po stranách sochy dvou andělů. Na mansardové střeše je cibulovitá věžička. Na třech klenbách vnitřního prostoru se nacházejí tři freskové malby: „Hospodin přichází se dvěma anděly k Abrahamovi“, „Abraham hostí Hospodina“    a „Sv. Václav vyučuje pohanské děti a dává je křtít“. Nad barokním hlavním oltářem je malovaný obraz znázorňující Nejsvětější Trojici a před ní klečícího sv. Václava od Ignáce Raaba. Po stranách oltáře nad brankami stojí vyřezávané sochy sv. Heleny a sv. Augustina.

V ďáblickém zámku bydleli v 18. století kněží z Řádu Křižovníků, kteří jakožto správci statku vykonávali zároveň duchovní správu v Ďáblicích a v Hloubětíně.
 

ad