Ze života společenství - Novinky - Události - Zprávy

Žehnání pokrmů

V neděli 21.4. 2019 bude při mši žehnání přinesených pokrmů. Žehnání pokrmů na svátek Zmrtvýchvstání je v církvi starým zvykem. Připomíná, že požívání pokrmu je posvátnou činností. Přinést si můžete beránka, mazanec, chleba, vajíčka, víno...

 

 

 

 

Velký pátek

V pátek 19.4. 2019 v 17 hodin zveme na křížovou cestu a velkopáteční obřady. Velký pátek je součástí Svatého týdne a velikonočního tridua. Na Velký pátek se připomíná smrt Ježíše Krista na kříži. Drží se půst od masa a půst újmy. Koná se obřad zvaný Uctívání kříže a tento den není sloužena mše svatá.

 

 

 

Popeleční středa - mše sv. v 19 hodin

Ve středu 6. března zveme na mši sv., která začne v 19 hodin. Na Popeleční středu je věřícím udělováno znamení kříže popelem. Začne 40ti denní období, které je přípravou na Velikonoce

 

 

 

Půlnoční bohoslužba

V pondělí 24. 12. 2018 bude v Kapli Nejsvětější Trojice a sv. Václava půlnoční mše svatá, která začne ve 24:00. Bude možnost odnést si betlémské světlo.

Všichni jste srdečně zváni.

ŽEHNÁNÍ ADVENTNÍCH VĚNCŮ

V neděli 2.12. 2018 bude při mši sv. žehnání přinesených adventních věnců.

Adventní koncert 2018

V neděli 2.12. 2018 v 18:30 bude v Kapli Nejsvětější Trojice a sv. Václava adventní koncert, na kterém vystoupí Daniel Jun - klavír a Petr Mašlaň - violoncello. Zazní skladby P. I. Čajkovského, F. Mendelssohna, F. Liszta a dalších. Všichni jste srdečně zváni.

Roráty

V sobotu 22.12. 2018 budou v Kapli Nejsvětější Trojice a sv. Václava roráty, které budou začínat v 7 hodin. Po mši sv. bude společné posezení u kávy, čaje..., na které jste srdečně zváni.

 

 

Vzpomínka na zemřelé

V pátek 2. listopadu bude v Kapli Nejsvětější Trojice a sv. Václava v 19 hodin mše za zemřelé. Všichni jste srdečně zváni.

 

 

 

DNY KULTURNÍHO DĚDICTVÍ 14 - 17 hodin

V sobotu 15.9. 2018 ve 14 hodin bude v Kapli Nejsvětější Trojice a sv. Václava přednáška na téma: "Nalezení ostatků P. Toufara na Ďáblickém hřbitově" - archeolog NPÚ - Mgr. J. Havrda. Následovat budou prohlídky kaple s výkladem o její historii. Všichni jste srdečně zváni.

 

NOC KOSTELŮ 25.5. 2018

V pátek 25.5. 2018 zahájíme v 17:55 zvoněním na zvon Noc kostelů. Je připraven program pro děti, prohlídky s výkladem o historii kaple, výstava liturgických předmětů, koncert vážné hudby a prostor pro ztišení a modlitby při svíčkách. Podrobný rozpis programu najdete na www.nockostelu.cz. Všichni jste srdečně zváni.

 

 

 

 

 

Stránky

ad